Videotoodang

TELLI 670 EUR TÕHUS reklaamvideo

Reklaamvideo

Kasutage videot, et parandada oma ettevõtlusnäitajaid. Läbi mõeldud ja kvaliteetselt salvestatud video suurendab teie auditooriumi lojaalsust, loob teie kaubamärgile hea reputatsiooni ja positiivse imago.

Veebiülekanded korraldamine

Korraldame igasuguste ürituste — koolituste, konverentside, intervjuude, kontsertide, meistriklasside, firmaürituste, spordivõistluste, auhinnaloosimiste ja muude sündmuste veebiülekandeid.

Tööalased sündmused

- Tööalase sündmuse video - Videoesitlus - Kauba/toote foto - Järeltootmine

Foto

- Kommertsfoto - Kauba/toote foto - Reportaažlik foto

Efektiivne turundus

Me loome mitte lihtsalt videoid, vaid tõhusaid tööriistu kliendi eesmärkide saavutamiseks. Me leiame üheskoos ideaalse lahenduse, genereerime ideid, töötame välja unikaalseid kontseptsioone, sõnastame sobivaima sõnumi.
Kirjutage meile!