Videotoodang

TELLI 670 EUR TÕHUS reklaamvideo

Reklaamvideo

Kasutage videot, et parandada oma ettevõtlusnäitajaid. Läbi mõeldud ja kvaliteetselt salvestatud video suurendab teie auditooriumi lojaalsust, loob teie kaubamärgile hea reputatsiooni ja positiivse imago.

Veebiülekanded korraldamine

Korraldame igasuguste ürituste — koolituste, konverentside, intervjuude, kontsertide, meistriklasside, firmaürituste, spordivõistluste, auhinnaloosimiste ja muude sündmuste veebiülekandeid.

Imagovideo

Seda tüüpi video räägib potentsiaalsetele ostjatele teie ettevõttest, selle tugevatest külgedest ja ainulaadsetest omadustest. Imagovideo valmistab kliente ette ostuks ja erinevalt reklaamvideost kujundab mulje kogu ettevõttest, mitte konkreetsest tootest.

Foto

- Kommertsfoto - Kauba/toote foto - Reportaažlik foto

Efektiivne turundus

Me loome mitte lihtsalt videoid, vaid tõhusaid tööriistu kliendi eesmärkide saavutamiseks. Me leiame üheskoos ideaalse lahenduse, genereerime ideid, töötame välja unikaalseid kontseptsioone, sõnastame sobivaima sõnumi.
Kirjutage meile!